Sen tempo non era, outros xa levamos varios anos reclamándolle as actuacions oportunas a Xunta de Galicia, venvidos sexan, a ver si entre todos conseguimos que este anaco de natureza non se bote a perder.

Diario de Pontevedra

Faro de Vigo

Esperemos que polo ben do Lago de Castiñeiras isto todo non quede so en palabras e nunha foto mais.

Gracias e esperemos que entre todos consigamos algo.