Patromonio da Comunidade de Montes.

Coñécese a existencia de varios xacementos arqueolóxicos catalogados como bens do patrimonio cultural de Galicia e incluso algúns catalogados como Bens de Interese Cultural de Galicia (BIC). Estes bens, segundo se atopan recollidos no Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia da Consellería de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia, son os seguintes:

xacementos arqueolóxicos catalogados

Haberanse de conservar estes bens respectándoos en todas as actuacións que se fagan na área de protección dos mesmos.