Esto e o que atopamos na prensa escrita local sobre o abandono da Xunta do espazo Natural do Lago de Castiñeiras.

Faro de Vigo

Diario de Pontevedra