A actual Xunta Rectora, foi elexida polos comuneiros a traves de votacion o 1 de Xuño de 2014 e esta formada polos seguintes comuneiros:

Presidente: Jose Luis Lopez Garcia

Vicepresidente:

Tesoureiro:

Contador:

Secretario: David Suarez Pazos

Volcais:

Carlos Perez