Posta en valor do patrimonio Onte asinamos un convenio de colaboración có Concello de Vilaboa para poñer en marcha un Roteiro das Mámoas que nos permita sinalizar, poñer en valor e conservar os nosos elementos patrimoniais.
Firma do convenio có Concello de Vilaboa

Firma do convenio có Concello de Vilaboa

A intención é facer é sinlizar un roteiro no monte que percorra as mámoas de San Martiño, mámoa dos Asubións e como principal atractivo a Mámoa do Rei, tamén se pretende facer un mirador cara a ría de Vigo dende o monte da Bareira, xa que as vistas dende alí son incribles.
Vistas da Ria de Vigo dende o monte da Bareira

Vistas da Ria de Vigo dende o monte da Bareira

Con todo isto a intención da Comunidade de Montes de San Martiño de Vilaboa tamén é tentar dar visivilidade e dinamizar maís o Lago de Castiñeiras, xa que nestes tempos de COVID este recuncho de natureza compartido entre Marín e Vilaboa e un recurso para moitas familias dos arredores, para sair a camiña e familia.