corta alargos

Hai tres cortas de madeira  que estan pendentes  ata que se aclaren os lindes coas propiedades privadas, os comuneiros afectados teñen de plazo ata finais do mes de Marzo para aportar a documentación oportuna para que se marquen os lindes coa comunidade de montes.

Estes lindes estan modificados devido os alargos que teñen alguns comuneiros, por eso teñen tres meses de plazo para entegar a documentación que os acredite como titulares.

Palnos: Descargar plannos

En caso de que non se aporte ningunha documentacion as cortas faranse atendendo a documentacion recollida nos planos e que esta aportada polo catastro.

 

Para mais informacion: montesvilaboa@gmail.com ou no telf 669 452 991