REPOBOACIÓNS FORESTAIS NO MONTE VECIÑAL EN MAN COMÚN DE VILABOA – INVERNO 2015/16IMG_0515

Un  Total de 11897 Plantas en 17,17 Hectareas
REPOBOACIÓN CON CASTIÑEIRO

Lugar de A Balada
Superficie: 0,88 ha
Nº de árbores plantadas: 261

Plantaronse castiñeiros hibridos resistentes á tinta micorrizados con Boletus edulis productores de castañas de gran calibre para un aproveitamento da castaña, dos cogumelos e da madeira.

O marco de plantación foi de 6×6 metros

Tivo que se facer unha eliminación previa das cepas de eucalipto, mediante aplicación de glifosato.

Lugar de Pedra Miranda
Superficie: 2,6 ha
Nº de árbores plantadas: 69

Plantaronse castiñeiros hibridos resistentes á tinta micorrizados con Boletus edulis productores de castañas de gran calibre para un aproveitamento da castaña, dos cogumelos e da madeira.

Foron plantados espallados polo medio da plantación antiga onde quedaron claros sobre todo debido ó lume.

IMG_2563
REPOBOACIÓN CON ROBLE AMERICANO

Lugar de Postemiron
Superficie: 2,00 ha
Nº de árbores plantadas: 382

Plantaronse robles americanos (Quercus rubra) micorrizados con Boletus edulis para un aproveitamento dos cogumelos e da madeira.

Plantaronse nos claros que deixaron ás árbores mortas na plantación orixinal. Estas baixas foron debidas sobre todo ó gando solto polo monte.

IMG_2747

REPOBOACIÓN CON PIÑEIRO

Lugar de Os Asubións
Superficie: 3,94 ha
Especie: Pinus radiata
Nº de árbores plantadas: 4.376

Plantaronse piñeiros do oregón (Pinus radiata) micorrizados con Lactarius deliciosus (níscalos) e Boletus edulis para un aproveitamento dos cogumelos e da madeira. A porcentaxe de árbores micorrizadas foi do 50%.

O marco de plantación foi de 3,5×2,5 metros

Lugar de Os Asubións
Superficie: 2,00 ha
Especie: Pinus pinaster
Nº de árbores plantadas: 1.809

Plantaronse piñeiros do país (Pinus pinaster) micorrizados con Lactarius deliciosus (níscalos) e Boletus edulis para un aproveitamento dos cogumelos e da madeira. A porcentaxe de árbores micorrizadas foi do 50%.

O marco de plantación foi de 4×2,25 metros

Neste rodal existe unha mámoa que viña mal sinalizada nos planos de patrimonio polo que houbo que localizala e marcala para eviatr danala durante os traballos. Levouse a cabo a delimitación definitiva deste ben arqueolóxico para evitar danos en futuras actuacións na zona.

REPOBOACIÓN CON EUCALIPTO

Lugar de Os Asubións e Saramagoso
Superficie: 1,40 e 4,32 ha, en total 5,75 ha.
Especie: Eucalytus globulus
Nº de árbores plantadas: 5.000

Plantaronse eucaliptos (Eucalyptus globulus) de producción clonal (Clon Odiel).

O marco de plantación foi de 4×2,25 metros. No rodal de Os Asubións fixose plantación da parte do rodal onde o rexenerado natural era insuficiente polo que non sempre se cumpliu este marco de plantación.

Plantación eucalipto en Chan da Balada_Fotor

Especie Superficie Nº plantas Micorriza
Castiñeiro (Castanea hibrida) 3,48 ha 330 Boletus edulis
Roble americano (Quercus rubra) 2,00 ha 382 Boletus edulis
Piñeiro (Pinus pinaster e Pinus radiata) 5,94 ha 6.185 Boletus edulis e Lactarius deliciosus
Eucalipto (Eucalyptus globulus) 5,75 ha 5.000
TOTAL 17,17 ha 11.897